złomowanie aut Poznań
zaświadczenie o kasacji auta
złomowanie aut Poznań formularz

Wycofanie auta z eksploatacji - przepisy i zaświadczenia

( opublikowane: Niedziela godz.06:47 2020-05-31) komentarzy: 0 , czytane: 1961 razy

Złomowanie aut odbywa się w sposób uregulowany. W sposób szczegółowy obejmujący takie zagadnienia jak: miejsce wyprodukowania, pozyskanie w drodze importu, kasację pojazdów trójkołowych, masa własna pomniejszona o masę nominalną paliwa, odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach, ponowne użycie wyposażenia i części, strzępiarka, substancje niebezpieczne, ochrona środowiska, ochrona praconików punktów złomowania, miejsce prowadzenia demontażu.

Aktualne przepisy o utylizacji pojazdów wynikające z  wdrożenia postanowienia dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji znajdziesz tutaj: USTAWA O AUTACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI (PDF)

 

Historia pojazdu przy sprzedaży zakupie. Zobacz jakie są dostępne dane w systemach informacji o pojazdach będących w eksploatacji ale także tych, które zostały wycofane z ruchu w krajach Unii Europejskiej.

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/sprawdz-przeszlosc-swojego-auta-w-historii-pojazdu

Aktualnie prawie każde auto jest opisane w bazach danych. Wystarczy podać na ww. stronach numer VIN oraz datę pierwszej rejestracji i otrzymujemy cały zbiór wiadomości na temat samochodu. Także o tym czy był poddany kasacji na terenie innego kraju UE.

Przepisy o złomowaniu

Stacje demontażu dokonują utylizacji także na podstawie wytycznych przekazywanych obowiązkowo przez producentów aut, lub wprowadzających pojazdy na rynek. Zgodnie z ustawą wprowadzający pojazd jest obowiązany do opracowania informacji dotyczącej sposobu demontażu nowego typu pojazdu w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia go na terytorium kraju. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności: 1) określenie rodzajów przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą być przeznaczone do ponownego użycia, 2) wskazanie umiejscowienia elementów i substancji niebezpiecznych użytych w pojeździe

Podobnie obowiązkiem jest wydanie dokumentu potrzebnego do wyrejestrowania pojazdu jakim jest zaświdczenie o kasacji - zobacz tutaj: Zaświadczenie o kasacji-wzór (PDF)

Stacje demontażu są obligatoryjnie tworzone przez wprowadzających auta do sprzedaży, sprządzają roczne raporty na temat sieci odbioru aut wycofanych z eksploatacji oraz w razie nie wywiązywania się z tego obowiązku ( tworzenia i realizacji sieci złomowisk ), płacą stosowne kary za ich brak.

Obowiązki właścicieli pojazdów Art. 18. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Art. 19. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, jest obowiązany okazać: 1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; 2) dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym; 3) dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.

 

Kasacja aut

Wycena pojazdu online.
Prześlij zdjęcia i opis przez formularz zgłoszenia.


Przecenione auto - takie zazwyczaj jest w wyobrażeniu sprzedającego. Jeśli na wystawioną cenę, na portalach ogłoszeniowych, aukcjach i ofertach prywatnych, nie ma reakcji - oznacza to, że wartość pojazdu jest przeszacowana. Sprawdź naszą ofertę kasacji mechanicznej, technicznej, i urzędowej auta. Kupimy Twoje auto na złom w dobrej, realnej cenie.

Poznań kasacja auta
tel. 661-028-222
Najczęściej komentowane:
Wyższa cena za auto przeznaczone do kasacji
2021-10-16 14:30:51
Ekologiczny demontaż pojazdów
2021-10-16 14:31:56
Zgłoszenia aut - formularz
2021-10-16 14:31:36
Złomowanie samochodów - skup aut
2021-10-16 14:33:14

Stare auta

Wyrejestrowanie auta po złomowaniu - Poznań Urząd Komunikacji